Fara í efni

Fuglaskoðun á Reykjanesskaga

Ísland er þekkt fyrir einstakt landslag og ósnortna náttúru.
Náttúra landsins mótast af staðsetningu þess norður í Atlantshafi
og af heitum og köldum sjávarstraumum allt í kringum landið.
Fyrir vikið sækja gríðarlega stórir stofnar farfugla landið heim til
varps þegar hlýnar í veðri að vori. Lítið er um afrán vegna fárra
rándýra og fæðuskilyrði eru góð þegar ofgnótt er af fæðu
á varptíma.

Varpfuglar á Íslandi eru fáir miðað við önnur lönd í Evrópu, eða
um 75 tegundir. Nær allar tegundir íslenskra varpfugla eru af
evrópskum uppruna. Aðeins þrjár tegundir eiga rætur sínar að
rekja til Norður-Ameríku: Himbrimi, húsönd og straumönd.
Íslenska rjúpan kom líklega úr vestri þar sem hún er skyldust
grænlensku rjúpunni. Samsetning íslensku fuglafánunnar er
óvenjuleg samanborin við önnur Evrópulönd. Sjófuglar, andfuglar
og vaðfuglar eru ríkjandi en spörfuglategundir eru fáar.
Fábreytt en auðug búsvæði svo sem snöggt mólendi, mýrar,
lífríkur uppsjór og fjörur, gera þetta land að fæðukistu fyrir
and-, vað- og sjófugla. Einangrun landsins og harðar aðstæður
takmarka landnám sumra tegunda en veita öðrum forskot.
Fyrir vikið eru stofnar ákveðinna tegunda á Íslandi gríðarlega
stórir. Um helmingur allra heiðlóa, sandlóa og stelka í heiminum
verpa á Íslandi og svipaða sögu er að seg ja um spóa og
heiðagæsir. Útbreiðsla varpfugla er misjöfn. Ákveðnar tegundir
verpa um allt land, svo sem heiðlóa, lóuþræll, rjúpa, snjótittlingur
og þúfutittlingur. Sumar tegundir sækja í að verpa á láglendi
(stelkur) og aðrar á hálendi (heiðagæs). Enn aðrar tegundir verpa
fyrst og fremst við sjávarsíðuna (tjaldur og kjói). Loks eru tegundir
sem verpa í einangruðum varpstöðvum í miklum þéttleika eins
og flestar sjófuglategundirnar. Reykjanesið er umlukið sjó og því
má finna margar vaðfugla- og sjófuglategundir. Flestar tegundir
yfirgefa varpstöðvarnar og halda á heitari slóðir yfir veturinn.
Aðrar tegundir færa sig frá varpslóðum niður á láglendi og þá
sérstaklega í fjöruna. Á Reykjanesi má finna margar andategundir,
vaðfugla og brúsa svo sem æðarfugl, rauðhöfðaönd, straumönd,
tjald og himbrima sem hafa vetursetu við strandleng juna.
Um 30 tegundir íslenskra varpfugla halda til á landinu allt árið og
eru kallaðar staðfuglar. Vetrargestir eru fuglar sem verja vetrinum
á Íslandi en verpa á norðlægari slóðum. Má þar má nefna bjartmáf
og sumar tildrur. Nokkrar fuglategundir koma til Íslands sem
fargestir eða umferðarfuglar. Þrjár tegundir gæsa eru í þeim hópi:
Blesgæs á Suðurlandsundirlendi, helsingi norðanlands að vori og
Skaftafellsýslum á haustin, og loks margæsir sem sjást á Faxaflóa
og Breiðafirði á fartíma. Á Reykjanesi er hægt að sjá margæsir á
norðan-og vestanverðu Reykjanesi yfir fartímann.
Nokkrar vaðfuglategundir stoppa við á Íslandi á leið frá
vetrarstöðvum yfir á varpstöðvar og til baka: Tildrur, rauðbrystingar, sanderlur og svo hluti af sandlóunum og lóuþrælunum.

Þessi síða sýnir helstu fuglaskoðunarstaði á Reykjanesi, hvar
sjaldgæfari tegundir er að finna og upplýsingar um aðgengi að
skoðunarstöðum. Lítið er fjallað um auðfundna staði þar sem
hægt er að sjá algengar tegundir svo sem þúfutittlinga eða
heiðlóur, heldur er einblínt á staði þar sem auðvelt er að sjá
sjaldgæfari fugla.

Besti tími árs til þess að sjá sem flestar tegundir í fullum skrúða er
að vori (lok maí-júní). Þá eru umferðarfuglar á leið til varpstöðva
og staðfuglar í óðalsatferli og því auðséðir. Haustin eru betri til
þess að sjá umferðarfugla og flækinga sem dragast út á haf
í haustlægðum bæði frá Evrópu og Ameríku.

Aðgengi er gott að flestum stöðum, flestir vegir eru malbikaðir
en malarvegir eru sérstaklega merktir. Í fuglaskoðun þarf lítið
annað en góð föt og góðan kíki en sjónauki á fæti og myndavél
með góðri aðdráttarlinsu gera leikinn auðveldari.